zicht op persoonlijke ontwikkeling

Zicht op persoonlijke ontwikkeling

u zoekt voor uw medewerker ondersteuning begrijpen
loopbaankeuzes vastlopen in het werk
beter benutten van talent & doorgroeimogelijkheden

coaching & executive coaching

In de coaching trajecten bij IPSE-IP ben ik faciliterend. Ik bied een spiegel, laat de deelnemer reflecteren op eigen gedragspatronen en persoonsprofiel. Deelnemers worden uitgedaagd om zelf mee te denken in oplossingen, uitgaande van eigen kracht. Mijn rol is die van reflectiepartner en sparring partner, soms prikkelend, dan weer steunend.

Ik ben geen therapeut. In de begeleiding van mensen richt ik me op werk gerelateerde vraagstukken. In mijn aanpak put ik uit verschillende coaching methodieken, waaronder NLP, oplossingsgericht coachen en Voice Dialogue.

loopbaancoaching

Een loopbaantraject bij IPSE-IP omvat een goede verkenning van drijfveren, affiniteit, talenten en valkuilen. Samen onderzoeken we antwoorden op vragen als: Wie ben ik? Welke keuzes heb ik tot heden gemaakt en waarom? Wat zijn mijn overtuigingen, normen en waarden? Wat is voor mij belangrijk in het leven? Vaak is het handig om met een goede eerste verkenning deze te ondersteunen met de inzet van vragenlijsten, loopbaanwaarden, persoonlijkheidsbeeld, soms aangevuld met capaciteiten.

Vervolgens onderzoeken we passende mogelijkheden. We brengen in kaart welke elementen deze zouden moeten bevatten, welke voorwaarden erbij komen kijken. Daarbij toetsen we zeker ook realiteitszin: wat is passend bij eigen mogelijkheden? Belangrijk in mijn trajecten is: de deelnemer is in de regie, ik ben ondersteunend.